Obrazy a sochy

Gallery (9)

 

Comments

ADD COMMENT
Name:
Your comment:
 | 
22. 3. 2013  Jindřich Bajgar
Po shlédnutí této výstavy olejů Jaroslava Róny mi mimoděk vytanulo na mysli kdysi oblíbené rčení 'staré zlaté časy'. Ne že by je obrazy Jaroslava Róny vyvolávaly, spíše naopak. Tato - většinou temně laděná - plátna ve mně evokují vizi pochmurné buducnosti naší civilizace, v níž opravdová individualita bude zcela osamělá - viz půsovivý obraz 'Nietsche v horách' - a bude každou chvíli deptaná monstrózní realitou nejrůznějších moderních model a barbarských ambicí. Nejpůsobivější v tomto ohledu jsou velkorozměrná Rónova plátna, monumentalizující fatální ohrožení lidstva totální mechanizací a robotizací všech a ve všem. V obrazu nazvaném 'Srdce temnoty' umělec dosahuje klasickou olejomalbou velké plasticity výrazu, takže pozorný divák jako by přímo vstupuje do osobitě moderní verze Hádova podsvětí. Oceňuji, že se účinku zde dosahuje bez toho, aby se malíř uchyloval ke všem těm hypermoderním výtvarným technikám. Róna je skutečně výrazná malířská individualita, i když v některých obrazech příliš podléhá svému osobitému malířskému stylu a jeho plátna se stávají až dekorativně statickými. Např. v obraze nazvaném 'Přitažlivost' se přitažlivost pekla v uměleckém záměru nechtěně mění na  odpudivost a zoufale padající lidská figura se ocitá uprostřed obrazu jako by ve vzduchoprázdnu, odmítaná nebem a zároveň nechtěná v pekle. Ale možná i to je malířův záměr - nebe ani peklo už nemají o současného bezduchého člověka zájem.

CV — Jaroslav Róna


CONTACTGalerie Václava Špály
Národní 30
Prague 1, 110 00
Czech Republic
info@galerievaclavaspaly.cz

Open daily
11 AM - 7 PM

Admission 40 CZK
For students, seniors and disabled holders 50% discount

We use cookies to give you the best possible experience on our website.          Ok, don’t show again.